Chalupa
v Dolní Suché
Knihy o výchově
a vzdělávání

Přihlášky do plaveckých kurzů od 9/2018

Máte chuť navštěvovat plavecké kurzy pořádané Ottománkem?
V případě zájmu:

Krok 1:

pošlete e-mail na info@ottomanek.cz s informací o jakou věkovou kategorii máte zájem + případně den, čas, bazén Černošice nebo Dobřichovice.


Do e-mailu , prosím, uveďte tyto údaje přihlašované osoby:

  • jméno a přijímení
  • datum narození
  • kontaktní telefon
  • dosavadní zkušenosti nebo plavecké dovednosti

V případě, že bude vše vyhovovat, následuje krok REGISTRACE do Registračního a náhradového systému.

Krok 2:

2. Zákazník musí provést registraci do náhradového a rezervačního systému - viz NOVÁ REGISTRACE

Krok 3:

Administrátor vloží přihlašovanou osobu do požadované lekce( akce) podle smluvených podmínek s klientem a v závislosti na počtu volných míst

Poznámky:

  • Registraci provádí jen nový zákazník.Zákazník,který již registraci měl,novou NEPROVÁDÍ
  • při registraci bude klient vyzvám k souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
  • vložení do lekcí(akcí, táborů atd) provádí pouze administrátor
  • od ledna 2017 registrujeme každého, kdo chce navštěvovat jakoukoliv aktivitu v Ottománku
  • registrace do systému je i v případě zájmu o více aktivit vždy JEN JEDNA
  • sourozence( případně rodiče) dáváme v systému pod jedny přihlašovací údaje - stejný mail a heslo)

Případné dotazy a nejasnosti na +420 603 495 368.