Angličtina s Jacobem

Lekce angličtiny jsou určené všem dětem prvních a druhých tříd základní školy. Děti se zvládnutá slovíčka učí používat v celých větách, hrají nejrůznější hry, aby si již naučené procvičily a upevnily. Při výuce vyžívají i řadu pomůcek:. obrázky, knihy, sportovní náčiní. Cílem lekcí angličtiny je vytvořit dětem pozitivní vztah k učení se cizímu jazyku, komunikovat a hlavně odbourat strach z chyby!

Přihlášky na

Školní rok 2024/25

Obsazenost: Volná místa

Angličtina děti 1-2 třída středa Ateliér Střední 2121, Černošice 15,00–16,00 h Jacob Sullivan

Lektor

Kroužky pro děti