Ceník

Zájmová aktivitaDoba trvání aktivityCena
Cvičení rodičů s dětmi( miminky) 45 min 2 600 Kč / pololetí
Jóga Otto - děti 60 min 3200 KČ / pololetí
Taneční přípravka s prvky baletu 45 min 2 600 Kč / pololetí

Důležité informace

  • Ceník je platný pro kroužky od září 2024.
  • Platby na všechny kroužky na suchu se platí paušálně na pololetí. Není možné nahrazovat zaměškané lekce. Dlouhodobou absenci, delší než jeden měsíc, řešíme individuálně.
  • Upozorňujeme naše klienty, že všechna potvrzení pro pojišťovny, faktury atd. vystavujeme pouze v mezích platné legislativy.
  • V případě souvislé absence z důvodu dlouhodobé nemoci (delší než jeden měsíc), doložené potvrzením od lékaře je možnost vrácení peněz až do výše 50 % z částky za neodchozené hodiny (lekce). V případě přerušení (ukončení) docházky z jiných důvodů se peníze nevracejí.
  • V případě zrušení lekcí zásahem vyšší moci - zásahem, který provozovatel nemůže ovlivnit (živelná pohroma, karanténa, pandemie...) SE PENÍZE NEVRACEJÍ.
  • Státní svátky se dodržují a nenahrazují.

Platby

  • Číslo účtu: 5069553001/5500
  • Do avíza uveďte jméno, účel platby a období, na které je platba určena (např. Jan Novák, kytara, I. pololetí)
  • Platby za jednotlivé kroužky je třeba uhradit na základě faktury nejpozději do 30.září (II. pololetí do 28.února)

Kroužky pro děti