Semináře

Mateřská škola Ottománek je držitelem akreditace MŠMT pro pořádání seminářů pro pedagogy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Za devět let fungování mateřské školy se nám podařilo nasbírat praktické zkušenosti, náměty a nápady z mnoha oblastí života ve školce – dítě a svět, dítě a společnost, dítě a ten druhý, dítě a tělo, dítě a psychika. Naše semináře přinášejí pedagogickým pracovníkům jak nejnovější teoretické poznatky, tak i praktické postřehy, které rádi předáme dále, aby je mohli pedagogové jednoduše používat ve své každodenní praxi. Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování a metodické materiály.

Náš lektorský tým se skládá ze zkušených profesionálů, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu. Práce s dětmi nás stále velmi baví a jsme rádi, když ve školce funguje vzájemná inspirace - dětičky se snažíme inspirovat a ony pak na oplátku přirozeně inspirují nás

Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – rovnovážná cvičení

Termín: 8. 3. 2018, 13–17 h Místo: SVČ Ottománek, Jitřní 2283, Černošice Cena: 700 Kč

Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – cvičení na propojení hemisfér

Termín: 18. 1. 2019, 8,30–12,30 h Místo: MŠ Ottománek, Střední 2121, Černošice Cena: 700 Kč

Keramika I. – základy zpracování a modelování hlíny, zdobení engobami a barvítky

Termín: 12. 10. 2018, 9–13 h Místo: ZŠ Černošice, Pod Školou 447, Černošice Cena: 800 Kč

Jak se cvičí pohádka I. – základní jógové pózy, relaxační a dýchací cvičení

Termín: 19. 10. 2018, 8,30–12,30 h Místo: MŠ Ottománek, Střední 2121, Černošice Cena: 700 Kč

Keramika II. – modelování hlíny stavěním, tvořením z plátu, glazování, zdobení sklem, práce s oxidy

Termín: 22. 3. 2019, 9–13 h Místo: ZŠ Černošice, Pod Školou 447, Černošice Cena: 800 Kč

Rozvoj logického myšlení u dětí na 1. stupni základní školy

Termín: připravujeme, 13–17 h Místo: MŠ Ottománek, Střední 2121, Černošice Cena: 700 Kč

Jak se cvičí pohádka II. – složitější jógové pózy, relaxační a dýchací cvičení

Termín: 15. 2. 2019, 8,30–12,30 h Místo: MŠ Ottománek, Střední 2121, Černošice Cena: 700 Kč

Taneční gymnastikou ke správnému pohybovému vývoji dětí od 3 do 7 let

Termín: 9. 11. 2019, 8,30–12,30 h Místo: MŠ Ottománek, Střední 2121, Černošice Cena: 700 Kč