Provozní řád a storna

Údaje o zařízení:

Zřizovatel: Baby Club OTTOMÁNEK, s. r. o.
Číslo účtu: 5069553001/5500
IČO: 71 340 891
E-mail: info@ottomanek.cz
VedoucíMgr. Vladimíra Ottomanská, 603 745 576
Provozní doba: 8,00–13,00 h (15,00 h)
Adresa provozovny: Jitřní 2283, Černošice
Kapacita: 15 dětí ve věku 2–4 let

REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Nástup dětí: 8,00–8,30 h
Do Miniškolky přijímáme pouze zdravé děti.
Odchod dětí: 12,4513,00 h, 14,3015,00 h

Program

 • spontánní hra: probíhá celé dopoledne, prolíná se s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru, důraz je kladen na individuální přístup k dětem
 • didaktická činnost: probíhá formou individuální, skupinové nebo kolektivní práce učitelky s dětmi, vychází z potřeb a zájmů dětí
 • pohybové aktivity: zařazovány denně  pohybové chvilky, cvičení se zdravotním zaměřením, pohybové hry, cvičení s náčiním a pomůckami
 • pobyt venku: zařazován každý den (s ohledem na počasí), cca 1,5–2 hodiny

Stravování

 • vlastní svačinka: originál balené potraviny (jogurty, přesnídávky, müsli tyčinky)
 • oběd: dovoz ze ZŠ Černošice, cena 45 Kč

  platba zálohově do 25. dne na následující měsíc (viz ceník)

Pitný režim

 • děti jsou vybaveny vlastním pitím (označená lahvička 0,5 l)

Vybavení herny

 • hračky zakoupené pro potřeby Miniškolky
 • stolky a židličky odpovídající velikostí věku dětí 2–4 roky

Umývárna a WC

 • společné toalety pro chlapce a děvčata přístupné přímo z herny

Šatna

 • vybavena věšáky (sáček na náhradní oblečení) a lavičkami pro ukládání oblečení a obuvi

Úklid

 • sanitace chodby probíhá každý den v 8,30 h po ukončení příchodu dětí
 • po odchodu všech dětí v 15,00 h probíhá úklid všech užívaných prostor

REŽIM DNE

8,00–8,30 příchod dětí, volné hry 8,30–8,40, ranní přivítání 8,40–8,50, pohybová chvilka 8,50–9,30, volné hry, didaktická činnost (individuální, skupinová), 9,30–10,00 hygiena, svačinka, 10,00–11,45 pobyt venku (volné hry, vycházka), 11,45–12,00 hygiena, příprava na oběd, 12,00–12,30 oběd, 12,30–13,00 příprava na odpočinek, odchod dětí domů, 13,00–14,30 odpočinek na lehátku, čtení pohádek, 14,30–15,00 svačinka, volná hra, odchod dětí domů

NÁHRADY, PŘERUŠENÍ DOCHÁZKY A DLOUHODOBÁ NEMOC:

Od 1. 9. 2012 je nově zaveden elektronický náhradový a rezervační systém. Rodič je povinen svoje dítě zaregistrovat do registračního systému! Po registraci provozovatel zařadí dítě do docházky podle dispozic.

 • měsíční školné musí být zaplaceno hotově nebo připsáno na účet nejpozději do 25. na následující měsíc
 • ceny pro jednotlivé druhy docházky jsou uvedeny na webových stránkách
 • v případě dlouhodobé nemoci doložené potvrzením lékaře (absence souvisle 4 týdny a více) je možnost snížit školné na další měsíc až do výše 50 %
 • za měsíc, ve kterém bylo sníženo školné (viz předcházející bod) není možné uplatňovat žádné náhradní dny nebo lekce
 • v případě ukončení docházky kdykoliv po absolvování alespoň jednoho dne není možné nárokovat žádnou částku školného
 • v případě zrušení docházkového dne ze strany organizátora bude vypsaná náhrada
 • při přerušení docházky ze strany klienta, např. 1 měsíc (a více), ztrácí klient nárok na náhrady za omluvené absence, které měl do dne přerušení docházky, dny docházky dále nejsou garantovány
 • v případě, kdy klient požaduje zachování omluv a zvolených docházkových dnů z předchozí docházky v daném pololetí pro opětovný nástup do zařízení, musí platit školné i v době přerušení podle ceníku v nezměněné výši
 • snížení školného z důvodu dlouhé nemoci (max. sleva = 50 % měsíčního školného) lze nárokovat pouze jedenkrát za pololetí

Státní svátky se dodržují a nenahrazují!

Docházka celý týden – náhrady

 • děti se zaplaceným paušálním školným na celý týden (jen dopoledne nebo i se spaním) nemají možnost náhrad, jejich školné je významně zvýhodněno proti školnému dětí, které chodí jen některé dny v týdnu
 • i pro děti s docházkou celý týden platí povinnost přihlášení (registrace do systému)
 • v případě absence, např. i na jeden den, je nutné zadat omluvu do systému do 20. hodiny předchozího dne

Docházka jednotlivé dny – náhrady

 • veškeré omluvy a náhrady si řeší klient sám v náhradovém systému
 • Absenci je nutné nahlásit co nejdříve, aby měli zájemci o náhradu možnost se na omluvenou hodinu přihlásit – nejpozději do 20,00 hodin předchozího dne. Mohou tak učinit prostřednictvím náhradového systému. Na náhradu je možné hlásit se nejpozději do 21,00 hodin před dnem náhrady. Náhrada náhrady je možná pouze v případě, že první náhrada byla řádně omluvena (nejpozději do 20,00 hodin).
 • pozdější omluvy jsou akceptovány, ale není možné je nahradit
 • náhrady je možné nahrazovat pouze v aktuálním školním roce v rámci pololetí
 • odpolední docházku (spaní) nelze nahradit
 • při snížení počtu docházkových dní v rámci měsíce během školního roku se klientovi celkový počet možných náhrad krátí na polovinu (např. v únoru docházka 3 dny v týdnu + celkově 8 náhrad, v březnu docházka jen 2 dny v týdnu – počet náhrad se snižuje na 4)
 • náhrady jsou službou pro vás, nejsou naší povinností, maximální využití náhrad záleží pouze na klientovi

Veškeré dotazy, nejasnosti, případně žádosti týkající se náhradového systému řeší Mgr. Michal Ottomanský.

Tel: 603 495 368 nebo e-mail: babyclub@ottomanek.cz.

Miniškolka